Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Sledování vlivu splouvání na vodní vegetaci v úseku Teplé Vltavy Soumarský Most - Pěkná

Aktuality

Obrázek zachycující vliv regulace splouvání na dnové porosty V. Barák et al. nepublikovaná data

Obrázek zachycuje stav destrukce dnových porostů na horní Vltavě před regulací splouvání a po regulaci. Zelené kruhy - po regulaci (od r. 2009), žluté kruhy - před regulací počtu splouvajících lodí v úseku Soumarský Most - Dobrá. Velikost kruhu odráží počet úlomků vodních makrofyt v souvislosti s počtem splouvajících lodí a výškou hladiny. Je hezky vidět, že výška vody od 50 cm na lati na Soumarském mostě je dostatečná a snížilo se hrabání do dna zabírajícími pádly vodáků. Také se ukazuje, že povolený počet lodí  byl zřejmě dobře zvolen. Původně totiž NP uvažoval o úplném zákazu splouvání a tato chytrá a jednoduchá úlomková metoda umožnila velmi dobrý kompromis. Brigádníci po celou letní sezónu, každodenním sledováním splouvajících lodí a splavovaných úlomků ověřují, zda je splouvání na území Vltavského luhu dobře nastavené.