Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Odchov perlorodky říční v souvislosti s klimatickou změnou

Sílící projevy klimatické změny komplikují odchovy. 

 

Autor textu Bohumil Dort se nejméně desetiletí věnuje odchovu perlorodky říční. V jejím biotopu se pohybuje, dá se říct bez nadsázky, denně. Protože česká metodika je založená na co nejvíce přirozených podmínkách je třeba se vyrovnávat s dalším faktorem ovlivňujícím úspěšnost odchovů. Zatím nejsou k dispozici empirická data charakterizující klimatickou změnu, ale  každodenní pozorování z terénu vypovídají o jejím průběhu v podhorských lokalitách  našich perlorodek. Jaký mají vliv  nepravidelná a neočekávatelná suchá období, nižší průtoky, vyšší teploty vody na nejcitlivější stádia perlorodek? Jak se vypořádat s novou intenzitou extrémů počasí?