Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Jaké bylo léto pro vodní rostliny Teplé Vltavy?

V červenci proběhl monitoring makrofyt v úseku Teplé Vltavy od Soumarského mostu po Pěknou.

 

Sledovaný úsek má 10 profilů, kde se od roku 2005 kontroluje pokryvnost vodních makrofyt na dva metry širokém transektu toku. 

 

V letošním létě se plně projevila změna, která nastala při revitalizaci Žlebského potoka -  ústí potoka je nyní cca o 100 m výše nad původním meandrem, kde máme dlouhodobě sledovaný profil.  Makrofyta jsme v tomto transektu nezaznamenali.

 

Naopak v dalším profilu, který byl v loni zcela prázdný se objevují nové trsy.

 

A i rostliny mají své sezóny. Tento rok svědčil porostům rdestu alpského. Mimo jiné jsme zaznamenali zlepšení v režimu splavenin. V proudnici se již neobjevovaly sedimenty z podemletých  břehů, jak tomu bylo v minulých letech.

 

Fotografie a informaci o výzkumu poskytla Ing. Věra Kladivová (VÚV TGM)

Aktuality

monitoring makrofyt

Aktuality

profil nad Pěknou

Aktuality

rdest alpský