Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Sledování vlivu splouvání na vodní rostliny Teplé Vltavy.

Během vodácké sezóny 2019, od konce června do konce srpna, pokračovalo na Teplé Vltavě pod železničním mostem v Dobré na Vltavě počítání splouvajících lodí spolu se zachytáváním úlomků vodních rostlin unášených vodou a zaznamenáváním výšky hladiny v řece.

Se snižující se výškou vodního sloupce a vyšším vodáckým provozem  narůstá v toku množství částí rostlin v zelených "podvodních kobercích" (stolístku, hvězdoše, lakušníku či mechu prameničky), které jsou odlamovány pádly či při vodáckých nehodách nebo neukázněnosti sešlapem. Tuto velice jednoduchou metodu, kdy jako síto slouží plastová přenoska a úlomky tzv. makrofyt jsou do ní zachytávány ode dna k hladině po dobu 10 minut každou hodinu, vymysleli Ondřej Simon s kolegy z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v Praze. Umožňuje stanovit jak minimální výšku hladiny pro pro splouvání, tak optimální provoz na řece (počet splouvajících lodí za hodinu a za den), aby nedocházelo k ničení vodních rostlin. Podvodní louky jsou zde velmi cenné kromě jiného také jako úkryty a potrava pro ryby a většinu malých obyvatel řeky (vodních bezobratlých např. jepice, pošvatky, chrostíci, brouci, pakomáři či další dvoukřídlí).

Tato tzv."Úlomková" metoda umožnila povolit splouvání na území Vltavského luhu. Současná měření pro Správu Národního parku Šumava ověřují a zpřesňují nastavení regulovaného splouvání v úseku mezi Soumarským Mostem a Pěknou. V posledních letech je splouvání povolováno při výšce hladiny Teplé Vltavy pod Soumarským mostem 50 cm a více a pro 7 lodí za hodinu od 8 do 16 hodin každý den.

Splouvající vodáci se mohli s našimi "vodními pracovníky" se sítem na Dobré setkat.   Na konci srpna zastavilo splouvání a  i naše měření dlouhodobé sucho. Zajímavé bylo, že počet úlomků rostlin v toku byl na konci léta mnohem nižší než obvykle.Budeme ověřovat, zda bylo důvodem malé množství kanoí na řece na konci prázdnin, konec vegetační sezóny či kombinace obou faktorů.


Za hydrobiologický tým VUV TGM Zuzana Hořická.

Aktuality

úlomky rostlin

Aktuality

sledovaný úsek Teplé Vltavy

Aktuality

Počítání úlomků

Aktuality

schránka larvy chrostíka