Příběhy české přírody

Pravdy a mýty o české přírodě. Příběhy, které spolu vytváří člověk a příroda. Poznejte je.

Juvenilní perlorodky z Borových Lad

 V letošním roce se podařilo týmu České zemědělské univerzity ověřit, že celý vývoj perlorodky na rybích hostitelích může úspěšně probíhat i v teplotních podmínkách horní části povodí Vltavy. V náhonu Vltavského potoka v areálu líhně Národního parku Šumava Borová Lada proběhl úspěšně celý larvální vývoj perlorodky od  osídlení hostitelské ryby až po odpadnutí aktivních juvenilních jedinců. Je to důležitý doklad toho, že zde larvy perlorodek nachází dobré podmínky a rybí líheň může mít v budoucnu ještě větší význam pro úspěch záchranného programu perlorodky. Pro ověření těchto výsledků je potřeba provést další testování pro posouzení tukových zásob juvenilních jedinců (důležitých pro jejich přežívání první fázi vývoje v říčním sedimentu).
Foto: hostitel perlorodky říční (pstruh potoční) v areálu líhně Borová Lada